Ring til mig på 20 10 17 60

Til kommuner

Vores indsats

 • Vi kan støtte mor/far/barn samt én søskende.
 • Vi kan støtte børn/unge med svære støtte behov, i forhold til at håndtere faglige og
  sociale krav, som de møder i livet.
 • Vi arbejder ud fra vores nysgerrighed og har en anerkendende tilgang. Vi går ind for
  dialog frem for at diktere. Vi ønsker at være udviklingsstøttende i vores kontakt. Vi
  prøver at sætte os ind i det enkelte menneskes ønsker og behov, og ser om vi kan
  støtte dem i at finde deres iboende og nyerhvervede ressourcer frem.
 • Vi tror på, at et trygt og tillidsfuldt samspil styrker sociale kompetencer,
  selvstændighed og håb hos den enkelte i det der er svært, og blive i stand til at tage
  deres læring og oplevelser med sig i andre situationer af deres liv.
 • Vi vil gøre os umage for at opnå fortrolighed, dette via respekt for det enkelte
  menneske. Vi anser os selv som rummelige og modne rammesættere.
 • Vi som par kender og supplerer hinanden godt, og vil forholde os nuanceret og
  reflekteret i relationen til den enkelte.

Vores godkendelse ligger på tilbudsportalen og har nummer vmm 4387.

Kontaktinformation:

Gitte Lykke & Hans Erik Lykke Hansen, Bygaden 13A, Torrild, 8300 Odder
Gitte: tlf.20101760 – e-mail: gitte@gitttelykke.dk
Hans Erik: tlf.21205620 – e-mail: helh@tdc.dk

Vi er godkendt specialiseret plejefamilie. Vi arbejder med børn/forældre anbringelse, høj belastning og akutte anbringelser

Vores familie består af Gitte (f.1964) og Hans Erik (f.1961). Vi har været gift siden 1993 og har 2 voksne udeboende børn samt barnebarn. Vi er bosat i et aktivt landsbysamfund, og har et godt netværk af børn, unge og voksne.

Vi har ekstra plads i vores hjerter, omkring spisebordet, i sofaen, på gå-, by- og bilture etc. Vi holder rigtig meget af en god ’køkkenbordssnak’, og vi tror begge på, at det bærende i en relation er en god kontakt. Tillid forudsætter tryghed – og omvendt – for at træde nye spor og bryde mønstre.

Vores hus er rummeligt. I vores hovedhus har vi 3 værelser og et lille opholdsrum, som ligger op til vores soveværelse. Fra hovedhuset er der direkte adgang til tilbygningen, som indeholder 2 værelser, en stor stue, the køkken, toilet/bad m. pusleplads. Tilbygningen er eks. ideel i et udslusningsforløb hen imod større selvstændighed.

Vi har gode udendørsfaciliteter i form af stor terrasse, legehus, sandkasse og udelegekøkken, bålplads og plads til masser af ude liv i haven. Vi har et swim-spa, som kan bruges året rundt – eks. til baby-svømning, adfærdstræning ifm. angst, motion og velvære. Tillige ligger landsbyen tæt ved skov og natur.

Gitte & Hans Erik

Gitte har egen praksis og er uddannet psyko- og familieterapeut (MPF), spædbarnsterapeut, kognitiv adfærdsterapeut mm. – se mere på hjemmeside www.gittelykke.dk.
Gitte har erfaring inden for arbejde med private, kommunale, sociale og kirkelige netværk, som individuel-, par- og familierådgiver, oplægsholder og supervisor. Gitte arbejder som konsulent for kommuner ved støttet samvær og §54 opgaver. Har terapeutisk erfaring med en bred vifte af sårbare børn, unge, voksne og familier.

Hans Erik er ansat som senior projektleder i en større dansk virksomhed, og har fleksible arbejdstider samt mulighed for hjemmearbejde. Hans Erik er certificeret i og arbejder med forandringsledelse. Han har en voksenpædagogisk grunduddannelse og er certificeret som PREP-leder & -instruktør.

Sammen afholder og underviser vi på PREP-parkurser, afholder seminarer og udarbejder oplæg indenfor ‘par-til-par’. Dette være sig både struktureret undervisning og procesorienteret forløb, samt oplæg til walk’n’talk.

Ovenstående lyder af vældig meget men sker ikke på en gang. Gitte har få faste opgaver!

Vores erfaringer, ønsker og prioriteter

Vi har en bred erfaring med børn/forældre anbringelse, herunder anbringelser præget af flere belastningsfaktorer, nødvendig behandlingsorienteret indsats samt forældre med anden kulturel baggrund. Ydermere bred erfaring med mesterlære/guidning af mor/far i relation til børn, tilknytnings-forstyrrelser mellem børn og forældre samt problematisk samarbejde imellem forældrene, bedsteforældre og andet netværk. Tillige erfaring med håndtering af flere former for angst, følgevirkninger af fysiske og psykiske overgreb, misbrugsproblematikker og kriminel adfærd.

Vores primære interesse, ønske og mål er at arbejde og være med forældre/børn i parallelanbringelse, og børn/unge der akut har behov for at få støtte og omsorg i dagligdagen og afklaring af videre forløb. Vi arbejder med én familie ad gangen og laver observationer, rapporteringer og bistår med afklaringer ud fra den enkelte kommunes ønsker og behov. Vi arbejder landsdækkende. Har plads til overnattende netværk.
Tilbyder plads i vores lægehus. Vi samarbejder med psykolog og evt. børnefaglige- og forældrekompetenceundersøgelser kan foregå hos os. Vi har god erfaring med at hjælpe forældre til egen indsigt og videre i deres eget, hvis det viser sig barnet skal bo et andet sted.

Vi tror, på at vi med vores fagligheder og personligheder, samt vores sted, miljø og netværk i familie, venner og interesser kan være med til at give forældre, børn og unge håb ind i det, der er svært.

Kontakt mig

Kort tekst omkring hvorfor man skal kontakte hende.